Як замовити курсову


Курсова представляє собою правильно й логічно організоване обґрунтування якогось наукового твердження, має свою чітку структуру і вимоги. Про це треба знати перед тим, як переступити до нього. Але найголовніше питання, яке мучить новачків: як написати курсову роботу? Як все грамотно організувати та вчасно здати? На ці запитання відповімо в цій статті пропонуємо свою кваліфіковану допомогу у написанні будь-яких курсових проектів. Хочу порекомендувати Вам замовлення курсових робіт

Як написати курсову роботу – загальні моменти

Отже, тема обрана, методичні рекомендації з написання подібного виду робіт, отримані в деканаті або на кафедрі, вивчені. У таких методичках чітко викладені вимоги до оформлення, обсягом, змістом, зібрана вся необхідна інформація, як написати курсову роботу. Складається зазвичай «курсовик» з двох основних частин – методологічної (де чітко визначено науковий апарат – об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання дослідження) і методичною (характеристика методів, збір фактичного матеріалу та способів його обробки і аналізу, опис експериментальної бази дослідження). Зазвичай обсяг курсової для «молодших» курсів обмежуються 20-25 сторінками, а для старшокурсників – 35-40. На введення і висновок відводиться по 2-3 сторінки. Коли всі вимоги усвідомлені, можна приступати безпосередньо до роботи над курсовою.

Як написати курсову роботу – алгоритм

складання орієнтовної програми дослідження і графіка виконання роботи (підбирають методи і методики дослідження з уточненням послідовності і змістом етапів, терміну виконання)
підбір літератури по темі (в інтернеті та бібліотеці)
складання списку джерел (необхідно показати науковому керівникові і разом з ним визначити план їх вивчення: виділяються праці, вимагають глибокого вивчення, і матеріали, які досить переглянути)
докладне вивчення відібраних джерел — чотири етапу:
1)загальне ознайомлення – прочитання анотації, визначення проблематики, основного питання і висновків, проглядається текст;

2) уважне прочитання тексту або цікавить частини – супроводжується критичним аналізом матеріалу, зокрема, порівнюють позиції автора з підходами інших вчених, аналізується адекватність вибору методів дослідження, повнота викладу матеріалу;

3) записи прочитаного — можуть бути у вигляді плану (перерахування питань, порушених у тексті), анотації (короткий виклад змісту), резюме (увагу на висновках), тез (формулюються основні положення прочитаного), виписок (цитати з вказівкою сторінки), конспекту (фіксують окремі висновки, думки, факти);

4) критична оцінка прочитаного і запис власних зауважень (критична рецензія, де слід висвітлити актуальність, мета, завдання, коротко викласти і критично оцінити теоретичну позицію автора, сформулювати висновки з наукової цінності аналізованого тексту);

уточнення програми дослідження (затверджується остаточно методика, тобто з’ясовують, який набір методів буде краще відповідати мети курсової, визначається процес перевірки гіпотези, готують необхідні матеріали та обладнання, вибирають методи обробки і аналізу даних). Узгоджують з науковим керівником
виконання практичної частини має 3 етапи: 1) збір фактичного матеріалу; 2) обробка зібраної інформації (описується); 3) інтерпретація отриманих результатів (пояснення, припущення)
написання тексту курсової — має свої складові: складання плану, підготовка чорнового рукопису (знайомиться з нею науковий керівник) та редагування тексту.