Компания Реал Эксперт


Завдання щодо проведення переоцінки основних засобів в сучасних умовах завжди актуальна для сучасних підприємств. Наша компания Реал ЭкспертРегулярна актуалізація балансової вартості основних засобів не тільки є однією з вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), але і дає можливість менеджменту сучасної компанії приймати зважені та своєчасні управлінські рішення щодо, наприклад, продажу частини активів або, навпаки, купівлі нових. Ще однією з найбільш поширених цілей проведення даної роботи є визначення ринкової вартості майна підприємства для цілей страхування.

Часто при проведенні переоцінки основних засобів великих міжнародних компаній висновки про ринкову вартість майна проходять узгодження з аудиторськими фірмами. Згодом результати роботи оцінювача за визначення вартості основних засобів стають складовою частиною звіту аудитора. При цьому важливо, щоб оціночна компанія мала досвід узгодження своїх звітів з аудиторськими фірмами, які часто висувають вимоги, засновані на Міжнародних стандартах оцінки. Найавторитетнішими аудиторськими фірмами, як відомо, є компанії, що входять в так звану «велику четвірку«: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst& Young, KPMG. Ми маємо досвід узгодження наших звітів про оцінку з представниками всіх зазначених компаній.