Проекты пдв


Для розробки проекту ПДВ у якості вихідних даних використовуються попередні результати інвентаризації джерел викидів, які перебувають у еколога підприємства. У нас найкращі проекты пдв.
В процесі розробок проектів ГДВ визначаються гранично допустимі викиди від усіх джерел, сумарні приземні концентрації забруднюючих речовин яких не будуть перевищувати ГДК. Для кожного джерела встановлюються величини ПДВ і ВСВ з урахуванням існуючого положення. Виконує розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі спеціалізованою програмою.

В залежності від отриманих результатів, розробляються подальші природоохоронні заходи та пропозиції, які дозволять знизити кількість забруднюючих речовин (це можуть бути нові або удосконалені технологічні процеси, використання менш токсичних матеріалів, оснащення джерел забруднення ГОУ). Також обов’язковою умовою є розробка заходів щодо зниження викиду під час несприятливих метеорологічних умов (НМУ).